Where leaders are made – kuźnia przywódców

Where leaders are made – kuźnia przywódców

Autor: - 29 sierpnia 2016 - Blog

Where leaders are made – kuźnia przywódców

Od dziewięciu już lat zapraszam wszystkich moich znajomych – i w zasadzie nieznajomych też – na spotkania klubów Toastmasters. Dlaczego? Dziś słów kilka o tym.

Dwie ścieżki

Toastmasters kojarzy się tradycyjnie z przemawianiem publicznym. Nawet nazwa organizacji tłumaczona jest na „mistrzowie toastów”. Jest to jednak dość mylące, gdyż jest to bardziej organizacja, którą określić można mianem kuźnia przywódców. Oczywiście uczymy się tu przemawiać publicznie, jednak to nie wszystko.

Każdy toastmaster wkracza na dwie ścieżki, co za tym idzie, otrzymuje na początku swojej przygody z organizacją dwa podręczniki. Jeden nosi nazwę Kompetentny Mówca, Drugi Kompetentny Przywódca (czy też mniej polsko – lider). Każdy z podręczników zawiera dziesięć projektów do zaliczenia. Każdy projekt uczy Cię jednej konkretnej umiejętności. Realizujemy dwie ścieżki na raz, a może lepiej byłoby powiedzieć: naprzemiennie. Wszystko dlatego, że potrzebujemy czasu na przygotowanie się, przyswojenie wiedzy. To sprawia, że nie śpieszymy się zanadto w naszej podróży.

Kuźnia przywódców

Po kilku latach spędzonych aktywnie w Toastmasters International zdałem sobie sprawę, że to przywództwo jest ważniejsze niż przemawianie publiczne. Jest nadrzędne. Przemawianie publiczne to tylko jedna z umiejętności dobrego przywódcy. Na nic się ono zda jeśli nie posiądziemy umiejętności: aktywnego słuchania, krytycznego myślenia, przekazywania budującej informacji zwrotnej, zarządzania sobą w czasie, planowania i wdrażania, organizowania i delegowania, motywowania, budowania zespołu czy mentorowania innych. Tak – właśnie wymieniłem wszystkie projekty zaplanowane w podręczniku na ścieżce Kompetentnego Przywódcy.

Kompetentny mówca

Jakie umiejętności więc posiądziesz w programie Kompetentnego Mówcy? Po pierwsze: przełamiesz swój strach podczas pierwszego projektu, tzw. ice-breakera. Tu nie musisz nic. Ważne, że wystąpiłeś. Potem Twoim zadaniem będzie posiąść umiejętność panowania nad strukturą przemówienia. Następnie poznasz zagadnienia celu ogólnego i celów szczegółowych. W czwartym projekcie popracujesz nad językiem (Jak to powiedzieć). Piątka to mowa ciała (postawa, gesty, mimika). Szósty projekt uczy Cię zmienności głosowej. W siódmym masz nauczyć się zbierać dane potrzebne do opracowania wystąpienia. Ósme podejście ma nauczyć Cię korzystania z pomocy wizualnych. Nie, nie chodzi jedynie o power point. Dziewiątka i dziesiątka to już wyższa szkoła jazdy. Odpowiednio – perswadowanie oraz inspirowanie ludzi.

Po co być w Toastmasters 9 lat

Zarówno ścieżkę kompetentnego mówcy jak i przywódcy można „zaliczyć” w rok. Co więc robię w organizacji już dziewięć lat? Nieustannie ćwiczę, poznaję nowe techniki, wzbogacam swój warsztat o nowe narzędzia, poznaję świetnych ludzi z którymi niejednokrotnie się zaprzyjaźniam, jeździmy na wspólne wakacje, chodzimy wspólnie na imprezy … znajduję pracowników i zlecenia dla mojej firmy.
Podążam ścieżkami zaawansowanego mówcy i przywódcy. Toastmasters zapewnia mi kolejne podręczniki, kolejną wiedzę i umiejętności do opanowania.

Ale Ty zacznij na początek od odwiedzenia klubu. Zapraszam na spotkanie mojego, tematycznie biznesowego klubu Toastmasters Business Leaders