Szkolenia oparte na dowodach

Szkolenia oparte na dowodach

Autor: - 25 kwietnia 2016 - Blog

Szkolenia oparte na dowodach

Poradnik dla trenerów to podtytuł książki pt. Szkolenia oparte na dowodach. Ruth Colvin Clark, doktor psychologii edukacji specjalizująca się w szkoleniach zawodowych, stworzyła – moim zdaniem – biblię trenerską.

Trudno ale treściwie

Jak łatwo domyślić się zgłębiając dorobek naukowy autorki, książka nie może być napisana prostym językiem. Przede wszystkim dlatego, że dotyka tematyki naukowej. Dr Clark w czternastu rozdziałach (każdy można traktować jako oddzielną lekcję) rozprawia się z mitami i fikcjami szkoleniowymi, wprowadza czytelnika w arkana działania ludzkiego mózgu, wprowadza pojęcia stylów kształcenia (nie mylić ze stylami uczenia się; wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, które jak się okazuje należą do fikcji), uczy jak wykorzystywać grafiki, przygotować prezentacje typu PowerPoint, operować ćwiczeniami i studiami przypadku (case study). I choć wszystko to są zagadnienia skomplikowane i wciąż konfrontowane z badaniami naukowymi, co przydaje im jeszcze trudności, nie wyobrażam sobie, żeby lektura ta nie była obowiązkową dla każdego, kto działa w sektorze edukacji.

Spójność

Przyznać trzeba, że autorka jest bardzo spójna. Jeśli tylko cokolwiek, o czym uczy, da się zamieścić w książce w formie praktycznej, robi to. Uczestniczymy więc w pewnym sensie w procesie dowodowym dotyczącym tez prezentowanych przez dr Clark. I co najważniejsze, sami czujemy, że autorka ma rację. Podczas czytania przekonujemy się, że Szkolenia oparte na dowodach są podręcznikiem, do którego można wrócić zawsze, gdy projektujemy jakieś szkolenie.

Udogodnienia

Największą wartością jest angażowanie czytelnika. Na początku każdego rozdziału autorka dokonuje krótkiego wprowadzenia i bardzo sprytnie zadaje kilka pytań. Uczestnik ma za zadanie zaznaczyć prawdziwe twierdzenia. Następnie dr Clark wprowadza definicje używanych pojęć, dowody naukowe ich dotyczące, przykłady zastosowania, a na koniec wraca do zadanych pytań, rozszerzając je o właściwe odpowiedzi z wyjaśnieniem. W ten sposób czytelnik sam sobie, na bieżąco, udziela informacji zwrotnej dotyczącej zrozumienia zagadnienia.

Niebagatelne znaczenie mają również wskazówki, które pojawiają się po poszczególnych zagadnieniach i są kompilacją danego podrozdziału. Dzięki takiej formie zaprezentowania wiedzy łatwo i przyjemnie przypomina się poruszane zagadnienia. W ten sposób, w razie potrzeby odświeżenia wiedzy nie trzeba za każdym razem czytać w całości, trudnej przecież publikacji.

Szkolenia oparte na dowodach, jak na porządną publikację naukową przystało, kończą się bibliografią, indeksem oraz słowniczkiem pojęć. Wszystko to sprawia, że książka jest jeszcze bardziej przystępna.