Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi, czyli anty-poradnik

Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi, czyli anty-poradnik

Autor: - 1 maja 2017 - Blog

Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi, czyli anty-poradnik

Książkę pt. Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi autorstwa Rafała Żaka śmiało można nazwać anty-poradnikiem. I należy polecić absolutnie wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem osobistym!

Rozwój osobisty

Rafał Żak, jak na człowieka z zacięciem naukowym przystało, rozpoczyna swoją książkę od rozdziału poświęconego definicjom pojęć, które używane są na stronicach książki. Dowiemy się więc czym są kompetencje, proces uczenia się, style uczenia się, rozwój, talenty. W drugim rozdziale autor opisuje ścieżki i metody rozwoju. To wyjątkowo ważna część publikacji. Szczególnie przydatna dla osób, które mają problem z rozróżnieniem coachingu, mentoringu i treningu, czy żywią głębokie przekonanie o nieomylności wszelkiego rodzaju testów osobowości.

Głęboka krytyka

Mnie najbardziej zainteresował rozdział pt. Czy to jeszcze rozwój? Rafał rozprawia się na jego stronicach z całą masą mitów, przekłamań i manipulacji związanych z  tzw. rynkiem rozwoju osobistego. Pojawia się więc – jako pierwsza – kwestia łączenia szkoleń ze sprzedażą. Podobają mi się cytaty zaczerpnięty z Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia Trenerów:

„(Trener) ma świadomość swojego wpływu na grupę i wykorzystuje ten wpływ jedynie w celu tworzenia sytuacji edukacyjnych”.

oraz Kodeksu etyki trenera Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik:

„(trenerowi nie wolno) stosować świadomie jakiejkolwiek formy manipulacji, dzięki której miałby uzyskiwać osobiste korzyści kosztem i bez wiedzy Uczestników”.

Jasne więc być musi, jaki autor ma stosunek do tzw. sprzedaży ze sceny (platform selling) i stosowanych przez jej adeptów zabiegów manipulacyjnych, takich jak „szczepionka emocjonalna” (przygotowywanie odbiorców do poradzenia sobie z reakcjami otoczenia, które mogą być krytyczne względem prezentowanych metod i produktów – jak zgrabnie wyjaśnia autor).

Anty-poradnik

Nazwałem książkę Rafała Żaka anty-poradnikiem, gdyż po pierwsze bardzo dużo odradza i krytykuje (zawsze konstruktywnie i powołując się na dowody naukowe), a po drugie odradza i krytykuje w szczególności… literaturę poradnikową. I choć “obrywa się” wielu publikacjom, które moim zdaniem wiele wnoszą do życia i praktyki zawodowej polskich managerów (na pewno do mojej), np. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Dale Carnegie, niewątpliwie jest to cenny rozdział.

Pięknie obrywa się też zjawisku self-help junkie, czyli swoistego rozwojowego nałogu, żeby nie napisać wprost ćpuństwa.

Trzeba przeczytać

Podsumowując: Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi autorstwa Rafała Żaka trzeba przeczytać. Z jednej strony, aby ustrzec się przed szerzącą się na rynku rozwoju osobistego szarlatanerią, z drugiej, żeby – jeśli jesteś trenerem czy coachem – nie zostać do szarlatanerii zaklasyfikowanym.