Nowe myślenie strategiczne

Nowe myślenie strategiczne

Autor: - 18 kwietnia 2016 - Blog

Nowe myślenie strategiczne

Myślenie strategiczne to – naszym zdaniem – sposób myślenia dyrektora i jego zespołu kierowniczego zmierzający do przekształcenia pojęciowej, abstrakcyjnej wizji w praktyczne, dynamiczne narzędzie, które nazywamy profilem strategicznym. Myślenie strategiczne przypomina w istocie “malowanie obrazu”: kierownictwo organizacji dosłownie “rysuje” pożądany obraz (profil) firmy w jakiejś chwili w przyszłości – pisze Michael Robert w książce pt. Nowe myślenie strategiczne. Czyste i proste.

Czym jest myślenie strategiczne?

Właśnie proces myślenia strategicznego w firmach jest tematem książki Michaela Roberta, założyciela i prezesa firmy doradczej Decision Processes International (DPI). Zarówno w swojej zawodowej pracy jak wielu książkach Robert uczy przedsiębiorców – używając jego słów – “malowania obrazu”. Podkreśla, że działa w sposób wyjątkowy, inny niż większość firm doradczych. Stworzony przez niego proces myślenia strategicznego powoduje bowiem, iż to same firmy, ich zespoły kierownicze określają jakie mają “obszary doskonałości” i co z nimi można zdziałać na rynku, w “piaskownicy” danej firmy. Autor odżegnuje się od sposobów tradycyjnych, gdy do firmy przychodzi konsultant z zewnątrz i narzuca co powinno zostać zrobione. Uważa, że największym skarbem przedsiębiorstwa są jego pracownicy. To oni wiedzą o firmie wszystko. Zadaniem więc konsultanta jest poprowadzić proces tak, aby to oni sami znaleźli najpoważniejsze problemy i ich rozwiązania, strefy doskonałości i sposoby wyeksponowania ich.

Dużą część książki zajmują studia poszczególnych przypadków w jakich DPI pomagało przedsiębiorcom. Sprawia to, iż książkę można uznać za jedną wielką ulotkę, mającą DPI dostarczyć nowych klientów. W żaden jednak sposób nie ujmuje jej to. Szczerze polecam tę pozycję wszystkim przedsiębiorcom. Warto zastanowić się nad długoterminową strategią swojej firmy, tak aby – znów cytując Michaela Roberta – nie uprawiać zarządzania wg szkoły Krzysztofa Kolumba, który: Kiedy odpływał, nie wiedział, dokąd zmierza. Kiedy dopłynął, nie wiedział, gdzie się znajduje. Kiedy powrócił, nie potrafił wyjaśnić, gdzie był.