Credo i główny cel Sójka Consulting

Credo i główny cel Sójka Consulting

Autor: - 19 stycznia 2017 - Blog

Credo i główny cel Sójka Consulting

Zainspirowawszy się książką Jima’a Collins’a i Jerry’ego Porrasa pt. Wizjonerskie Organizacje postanowiłem wypracować i spisać credo oraz główny cel Sójka Consulting.

Credo Sójka Consulting

Klienci są dla nas najważniejsi. Chcemy zawsze przekraczać ich oczekiwania.

Uważamy, że źródłem naszej siły są ludzie. Dlatego traktujemy pracowników jak wspólników. Stwarzamy im atrakcyjne możliwości i dzielimy z nimi sukcesy.

Istotne są dla nas społeczności w których działamy. Czujemy za nie odpowiedzialność i chcemy im honorowo służyć.

Zysk jest dla nas ważny jako środek konieczny do osiągania wyższych celów oraz miara sukcesów. Z tego powodu nasze ceny będą zawsze uczciwe, a nie wysokie.

Cele chcemy osiągać w sposób etyczny, gdyż nie liczy się tylko „co”, ale również „jak”. Charakteryzować nas ma doskonała reputacja. Przyświecać ma nam idea nieustannego samodoskonalenia. Pracować chcemy z pasją, zaangażowaniem i entuzjazmem.

Główny cel firmy

Zmieniamy otoczenie poprzez dzielenie się plonami własnego, nieustannego samodoskonalenia.